Marwan Alsolaiman pochází ze Sýrie.
Do České republiky přijel v roce 1982, aby zde studoval na stavební fakultě ČVUT. Po dokončení studia v roce 1989 odjel zpět do Sýrie, ale vrátil se v roce 1997.
Od té doby tu žije, pracuje a účinkuje. Jeho hlavním zaměstnáním je výuka fyziky, arabštiny a češtiny pro cizince.
V roce 1997 založil v Praze vůbec první arabskou hudební skupinu v Čechách, se kterou dodnes hraje. Krom toho účinkuje také s českou kapelou hrající středověkou hudbu a pořádá dětské arabské workshopy.
Marwan hraje na tyto původní arabské nástroje: loutnu, kánůn, arabskou flétnu, arabské ploché bubny a tamburíny.